Historia

Eftersökspoolen startades 2009 i Skåne som ett led i att skapa bättre kontakt och kunna bistå och få en högre kompetens och uppklarande procent på eftersök. Under några år så byggde man upp en stark eftersöksorganisation. med tydliga krav på medlemar och hundar. Idag finns eftersökspoolen representerad i Skåne, Småland, Södermanland och Uppland. Alla avdelningar följer samma krav och regler.


Bakgrund


Ett vanligt jaktlag kan ha svårt att hålla sig med "eget" eftersöksekipage för de svårare

eftersöken. För att fungera väl krävs rutin, vilket inte är möjligt att få på några få

eftersök om året som det egna jaktlaget ger.


Varje ekipage i vår grupp Eftersökspoolen utför årligen ett stort antal eftersök vilket är en förutsättning för att hålla sig själv och eftersökshunden på toppen av sin

förmåga.


Kraven vi ställer på våra ekipage är att dom har stor erfarenhet av eftersök samt

att hundarna har blivit godkända på ett prov liknande elitprovet för våra

spårhundsraser. Samt ett särskillt markeringsprov. Vi har givetvis tystnadsplikt.Mål

- bilda en eftersöksorganisation som förser svensk jakt med skickliga och

rutinerade eftersöksekipage för skadat vilt.


 - inom våra arbetsområde erbjuda eftersöksekipage inom 2 timmar från påskjutning


- sprida kunskap och erfarenheter av praktiska eftersök och att föra fram

vikten av att utföra eftersöket med ödmjukhet och största respekt för

viltet.Varumärket

Namnet "Eftersökspoolen" är ett registrerat varumärke hos patent- och registreringsverket. vilket innebär att det endast får användas av innehavaren av varumärket. vi har valt att registrera namnet för att bibehålla grundtanken, målen och syftet med organisationen.